Lúðurinn


Íslensku auglýsingaverðlaunin


Lúðurinn 2012 var haldinn hátíðlegur föstudaginn 1.mars 2013 í Hörpu.

Lúðurinn, Íslensku auglýsingaverðlaunin, er opinn öllum sem stunda gerð eða dreifingu auglýsinga á Íslandi. Tilgangur keppninnar er að vekja athygli á vel gerðum auglýsingum og auglýsingaefni og veita aðstandendum þess verðskuldaða athygli.

Flokkar  »
Nánar
Loka

Lúður - AAÁ
Athyglisverðasta auglýsing ársins, AAÁ, er lúður sem veitir frumlegum, skapandi og snjöllum hugmyndum sem eru útfærðar á framúrskarandi hátt viðurkenningu.

Lúður - ÁRA
Árangursríkasta auglýsingaherferðin, ÁRA, er lúður sem veitir herferðum viðurkenningu sem skilað hafa framúrskarandi árangri.

Veitt verða verðlaun í eftirtöldum 15 flokkum:
Kvikmyndaðar auglýsingar - AAÁ
Útvarpsauglýsingar - AAÁ
Prentauglýsingar - AAÁ
Stafrænar auglýsingar - AAÁ
     • Hreyfimyndir
     • Vefauglýsingar
     • Samfélagsmiðlar
Umhverfisauglýsingar - AAÁ
Veggspjöld og skilti - AAÁ
Markpóstur - AAÁ
Viðburðir - AAÁ
Fyrirtækjaásýnd - AAÁ
Almannaheillaauglýsingar - AAÁ
     • Auglýsingar í ljósvakamiðlum (sjónvarps- og útvarpsauglýsingar)
     • Auglýsingar í öðrum miðlum
Auglýsingaherferðir - AAÁ
Árangursríkasta auglýsingaherferðin - ÁRA

Þátttaka í Lúðri  »
Nánar
Loka
Þátttökuréttur
Keppnin er opin öllum þeim sem stunda gerð og/eða dreifingu auglýsinga á Íslandi.
Skilyrði fyrir þátttöku í AAÁ flokkum er að auglýsingin sé íslensk og hafi birst í fyrsta sinn á árinu 2012. Íslensk auglýsing er auglýsing gerð af stofu/einyrkja á Íslandi fyrir íslenskt fyrirtæki eða íslenska vöru/þjónustu fyrir bæði íslenskan og erlendan markað. Auglýsing þarf að vera birt í auglýsingatíma eða birt á þriðja miðli (þ.e. ekki sínum eigin miðli).

Skilyrði fyrir þátttöku í flokknum Árangursríkasta auglýsingaherferðin, ÁRA, er að auglýsingaherferðin hafi birst á Íslandi milli 1. janúar 2011 og 31. desember 2012. Herferðir mega hafa hafist áður, en þær verða að hafa birst á þessu tímabili og hafa tengingu við það.

 

Innsendingar og skilafrestur
Tekið er á móti innsendingum á sérstöku vefsvæði hjá Outcome, sem sett verður upp fyrir keppnina, dagana 18.desember-14.janúar. Athugið að eitt svæði er fyrir AAÁ flokka lúðursins og annað svæði er fyrir ÁRA lúðurinn.

Skilafrestur á bæði við AAÁ og ÁRA flokka.
Innsendingar verða að hafa borist vefsvæði Outcome fyrir kl. 24.00, mánudaginn 14. janúar 2013.
Í flokkum þar sem skila þarf sýnishornum af innsendingum er tekið á móti þeim á skrifstofu ÍMARK að Klapparstíg 25 (5. hæð) á milli kl. 14.00 og 17.00 14.janúar 2013.

Athugasemdir vegna Lúðurs
Formlegar athugasemdir vegna Lúðurs skal senda með tölvupósti á imark@imark.is og úrskurðarnefnd mun taka þær fyrir. Úrskurðarnefnd skipar stjórnarformann ÍMARK, framkvæmdastjóra ÍMARK og formann viðkomandi dómnefndar (AAÁ eða ÁRA). Formlegum athugasemdum er svarað með niðurstöðu úrskurðanefndar.

Innsendingar í AAÁ
Dálkur á innsendingarformi fyrir markmið er 100 stafabil. Ef þátttakandi telur sig þurfa að skýra betur út auglýsinguna, sem á helst við viðburði, fyrirtækjaásýnd og auglýsingaherferðir -þá möguleiki að gera það í skýringarmyndbandi/-glærukynningu sem skila skal í þeim flokki.
Athugið að formaður dómnefndar, stjórnarformaður og framkvæmdastjóri ÍMARK áskila sér þann rétt að færa innsendingar á milli flokka áður en dómnefnd hittist ef þess er talið þurfa, þ.e. ef innsendingarefni er ekki í réttum flokki.

Innsendingar í ÁRA
Skrifa skal greinagerðina inn í rafrænt form á úthlutuðu vefsvæði Outcome og öll fylgigögn (s.s. gröf, töflur, línurit, auglýsingar) skulu vera sett sem viðhengi við tilheyrandi rafrænt innsendingarform.


 

Þáttökureglur  »
Nánar
Loka

Lúður 2012 – ÞÁTTTÖKUREGLUR

1. Þáttökuréttur
Keppnin er opin öllum þeim sem stunda gerð og/eða dreifingu auglýsinga á Íslandi.

Skilyrði fyrir þátttöku í AAÁ flokkum er að auglýsingin sé íslensk og hafi birst í fyrsta sinn á árinu 2012. Íslensk auglýsing er auglýsing gerð af stofu/einyrkja á Íslandi fyrir íslenskt fyrirtæki eða íslenska vöru/þjónustu fyrir bæði íslenskan og erlendan markað. Auglýsing þarf að vera birt í auglýsingatíma eða birt á þriðja miðli (þ.e. ekki sínum eigin miðli).

Skilyrði fyrir þátttöku í flokknum Árangursríkasta auglýsingaherferðin, ÁRA, er að auglýsingaherferðin hafi birst á Íslandi milli 1. janúar 2011 og 31. desember 2012. Herferðir mega hafa hafist áður, en þær verða að hafa birst á þessu tímabili og hafa tengingu við það.

 

2. Flokkar

Veitt verða verðlaun í eftirtöldum 15 flokkum:

1. Kvikmyndaðar auglýsingar – AAÁ
2. Útvarpsauglýsingar – AAÁ
3. Prentauglýsingar – AAÁ
4. Stafrænar auglýsingar – AAÁ
     a.Hreyfimyndir
     b. Vefauglýsingar
     c. Samfélagsmiðlar
5. Umhverfisauglýsingar – AAÁ
6. Veggspjöld og skilti – AAÁ
7. Markpóstur – AAÁ
8. Viðburðir – AAÁ
9. Ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis – AAÁ
10. Almannaheillaauglýsingar – AAÁ
     a. Ljósvakamiðlar
     b. Aðrir miðlar
11.Auglýsingaherferðir – AAÁ
12. Árangursríkasta auglýsingaherferðin – ÁRA
 

3. Þátttaka í Lúðrinum

Tekið er á móti innsendingum á sérstöku vefsvæði hjá Outcome, sem sett verður upp fyrir keppnina, dagana 18.desember-14.janúar. Athugið að eitt svæði er fyrir AAÁ flokka lúðursins og annað svæði er fyrir ÁRA lúðurinn.
Tengill á vefsvæði Outcome fyrir innsendingar í Lúðurinn, bæði fyrir AAÁ innsendingar og fyrir ÁRA innsendingar, er birtur á heimasíðu ÍMARK 18.desember-14.janúar. Þátttakendur smella á tengil til að komast á upphafssíðu vefsvæðis Outcome fyrir innsendingar, en þar er fyllt inn í reiti þær upplýsingar sem þarf til að fá úthlutað lykilorði að lokuðu vefsvæði innsendingaraðila.
Sendur er reikningur á þátttakendur samkvæmt yfirliti innsendinga á Outcome vefsvæðinu og athugið að það þarf að greiða reikninginn á gjalddaga (sem verður fyrir fyrsta fund dómnefndar). Ef ekki er greitt innan tiltekins greiðslufrests verður innsendingarefni viðkomandi þátttakanda sjálfkrafa dæmt úr leik.
Innsendingar sem ekki fylgja þátttökureglum verða sjálfkrafa dæmdar úr leik án endurgreiðslu þátttökukostnaðar. Ef upp koma vandamál í sýningu á innsendingarefni í prufukeyrslu (sem er skilað samkvæmt þátttökureglum) er haft samband við viðkomandi þátttakanda til að fá efni endursent en í þeim tilvikum þarf þátttakandi að bregðast strax við.
Athugið að allt efni í ÁRA skal skila inn á rafrænu formi á vefsvæði Outcome.
Fyrirspurnum er svarað á skrifstofu ÍMARK í síma 511 4888 eða í tölvupósti á imark@imark.is.
Ef innsent efni er ekki sent inn samkvæmt reglum má eiga von á að efnið verði ekki með í keppninni og þátttökugjald fyrnist.

4. Skilafrestur
Skilafrestur á bæði við AAÁ og ÁRA flokka.
Innsendingar verða að hafa borist vefsvæði Outcome fyrir kl. 24.00, mánudaginn 14. janúar 2013.
Í flokkum þar sem skila þarf sýnishornum af innsendingum er tekið á móti þeim á skrifstofu ÍMARK að Klapparstíg 25 (5. hæð) á milli kl. 14.00 og 17.00 14.janúar 2013.


5. Þátttökugjald
Þátttökugjald er 10.000,- kr. fyrir hverja innsendingu í AAÁ að undanskildum flokknum auglýsingaherferðir AAÁ.
Þátttökugjald er 50.000,- kr. fyrir innsendingu í flokkinn auglýsingaherferðir AAÁ.
Þátttökugjald er 50.000,- kr. fyrir hverja innsendingu í ÁRA.

6. Greiðsla á þátttökugjaldi
Greiða skal þátttökugjald fyrir innsendingar inn í Lúðurinn samkvæmt reikningi ÍMARK er sendur verður á þátttakendur. Ef fullnaðargreiðsla fyrir innsendingunum á sér ekki stað innan tiltekins greiðslufrests verður innsendingarefni viðkomandi stofu/aðila sjálfkrafa dæmt úr leik.

Til athugunar:
Í verði innsendinga er gert ráð fyrir að sending frá hverri stofu komi tilbúin samkvæmt reglum. Allar breytingar á innsendingum og lagfæringar eftir að gögn eru komin til Outcome þarf að gera skriflega til ÍMARK og getur falið í sér aukakostnað fyrir þátttakendur. Því er mikilvægt að vanda undirbúning og frágang innsendinga við skil.

7. Skilgreining á AAÁ flokkum:
7.1. Kvikmyndaðar auglýsingar
Kvikmyndaðar auglýsingar eru auglýsingar gerðar fyrir sjónvarp og kvikmyndahús.

7.2. Útvarpsauglýsingar
Útvarpsauglýsingar eru auglýsingar gerðar eingöngu fyrir útvarp (ekki t.a.m. hljóðrásir af sjónvarpsauglýsingum).

7.3. Stafrænar auglýsingar
Stafrænar auglýsingar eru auglýsingar gerðar fyrir internetið og skiptist þessi flokkur í þrennt;
  7.3.1. Hreyfimyndir eða „animated“ auglýsingar fyrir netið og farsíma.
  7.3.2. Vefauglýsingar (stafrænar auglýsingar er birtast á öðrum miðli en auglýsingaaðila), microsíður (sérsíða gerð fyrir ákveðið verkefni, t.d. herferðasíða), leikir sem ætlaðir eru til að vekja athygli á vöru eða þjónustu, eða Apps auglýsingar í farsíma. Vefsíður eiga ekki heima í þessum flokki.
  7.3.3. Samfélagsmiðlar; besta notkun á samfélagsmiðlum. T.a.m. viral auglýsingar, leikir eða annað sem er sérstaklega framleitt fyrir samfélagsmiðla.

7.4. Prentauglýsingar
Prentauglýsingar eru allar auglýsingar sem gerðar eru til birtinga í dagblöðum og/eða tímaritum.

7.5. Umhverfisauglýsingar
Umhverfisauglýsing getur verið þrívíðir hlutir í umhverfinu eða sýningarbásar.

7.6. Veggspjöld og skilti
Veggspjöld og skilti er tvívíð grafík á umhverfisskilti og/eða hefðbundin plaköt.

7.7. Markpóstur
Markpóstur getur verið prentaður, á rafrænu formi, hlutur eða gjörningur sem sendur er á ákveðinn hóp.


7.8. Viðburðir
Viðburður er uppákoma eða atburður tengdur kynningu á vöru eða þjónustu fyrirtækis. Einnig telst í flokkinn viðburðir þar sem umgjörð og skilaboð eru notuð til þess að byggja upp ímynd fyrirtækis gagnvart viðskiptavinum sem og starfsmönnum.
Viðburður á að vera frumlegur/nýstárlegur, en getur tengst stærri viðburði sem er ekki nýstárlegur.

7.9. Ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis
Ásýnd fyrirtækis tekur til nýrra eða eldri vörumerkja og um er að ræða breytingar á merki fyrirtækis/vörumerkis og heildarútliti. Ásýnd tekur til útlitslegra þátta á karakter fyrirtækis/vörumerkis sem notað er til að byggja upp ímynd fyrirtækis/vörumerkis gagnvart viðskiptavinum sem og starfsmönnum, t.d. prentaðir hlutir eða þrívíðir.

7.10. Almannaheillaauglýsingar
Almannaheillaauglýsingar eru auglýsingar sem ekki eru gerðar í þeim tilgangi að skila eigendum sínum hagnaði eða fjárhagslegum ávinningi (non profit). Sem viðmið eru þessar auglýsingar til þess fallnar að breyta hegðun/hugsun markhópsins en peningar eða verðmæti skipta ekki um hendur. Markmið sé að hafa áhrif eða skila umbjóðendum betri lífsskilyrðum t.d. auglýsingar um forvarnarmál, umhverfismál, heilsufarsmál, trúmál, minnihlutamál, mannréttindamál, menntamál, öryggismál, friðarmál, góðgerðarmál, pólitísk mál og styrktarmál fyrirtækja sem ekki eru tengd kynningu á vöru eða þjónustu. Í þennan flokk tilheyra einnig auglýsingar sem gerðar eru fyrir stéttarfélög. Í þessum flokki eru einstakar auglýsingar en ekki herferðir.

Almannaheillaauglýsingar má eingöngu senda inn í þennan flokk en ekki í aðra flokka keppninnar. Almannaheillaauglýsingum er skipt í tvo flokka:
  7.10.1. Auglýsingar sem hafa birst í ljósvakamiðlum (sjónvarp, útvarp)
  7.10.2. Auglýsingar sem hafa birst í öðrum miðlum (prentað efni, dagblöð, tímarit, markpóstur, rafrænt og annað).

7.11. Auglýsingaherferðir
Auglýsingaherferðir eru auglýsingar sem ná sterkum heildaráhrifum gegnum ólíka miðla. Hér skiptir máli hvernig hugmyndin í herferðinni er aðlöguð að mismunandi miðlum. Auglýsingar í flokki auglýsingaherferða þurfa að samanstanda af a.m.k. þremur auglýsingum í þremur miðlum.


8. Skil á efni í AAÁ flokkum:
8.1. Kvikmyndaðar auglýsingar
Mpeg4 / Quicktime/ H 264
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Auglýsing skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

8.2. Útvarpsauglýsingar
MP3 format
Stærð skráar á að vera að hámarki 10MB
Auglýsing skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.


8.3. Prentauglýsingar
Skilað í 100% stærð (A3 eða A2) á skrifstofu ÍMARK, prentað á 100-140 gramma hvítan pappír.
Skil innsendingarefni á skrifstofu ÍMARK: Blað með upplýsingum um hverja innsendingu skal fylgja með, þ.e. upplýsingum um heiti/titil auglýsingu (ath.mikilvægt að sé það sama og fyllt er inn í rafræna innsendingarform Outcome), innsendingaflokkur, heiti auglýsingastofu og auglýsanda. Mjög mikilvægt að þessar upplýsingar fylgi með fyrir flokkunarvinnu fyrir dómnefndarstörf.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


8.4. Stafrænar auglýsingar
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB.
Hreyfimynd skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.
Skýringarmmyndband fyrir vefauglýsingar og samfélagsmiðla skal ekki vera lengra en 2 mínútur og þar skal vera sýnd virkni ef um gagnvirkt efni er að ræða. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.

Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

8.5. Umhverfisauglýsingar
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

8.6. Veggspjöld og skilti
Veggspjöldum skal skilað inn, eða útprenti á veggspjaldi í stærð A3 eða A2 prentað á 100-140 gramma hvítan pappír, á skrifstofu ÍMARK í stað samsetts efnis.
Skýringarmyndbandi má skila inn ef um skilti er að ræða og ekki hægt að skila inn útprenti vegna stærðar. Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Skil innsendingarefni á skrifstofu ÍMARK: Blað með upplýsingum um hverja innsendingu skal fylgja með, þ.e. upplýsingum um heiti/titil auglýsingu (ath.mikilvægt að sé það sama og fyllt er inn í rafræna innsendingarform Outcome), innsendingaflokkur, heiti auglýsingastofu og auglýsanda. Mjög mikilvægt að þessar upplýsingar fylgi með fyrir flokkunarvinnu fyrir dómnefndarstörf.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


8.7. Markpóstur
Markpósti skal skilað inn á skrifstofu ÍMARK í því formi sem hann var sendur til markhóps ef um hlut er að ræða. Markpóstur í rafrænu formi eða gjörningur skal skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband á einungis að fylgja með ef markpóstur er í rafrænu formi eða er gjörningur, ekki á að senda inn skýringarmyndband af markpósti ef um hlut er að ræða.
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Skil innsendingarefni á skrifstofu ÍMARK: Blað með upplýsingum um hverja innsendingu skal fylgja með, þ.e. upplýsingum um heiti/titil auglýsingu (ath.mikilvægt að sé það sama og fyllt er inn í rafræna innsendingarform Outcome), innsendingaflokkur, heiti auglýsingastofu og auglýsanda. Mjög mikilvægt að þessar upplýsingar fylgi með fyrir flokkunarvinnu fyrir dómnefndarstörf.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


8.8. Viðburðir
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


8.9. Ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


8.10. Almannaheillaauglýsingar
Efni skal skilað inn samkvæmt sambærilegu efni í öðrum flokkum.


8.11. Auglýsingaherferðir
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 2 mínútur. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


9. Skilgreining á ÁRA flokki:

9.1. Árangursverðlaunum er ætlað að beina sjónum að herferðum sem skilað hafa framúrskarandi árangri. Lykilþáttur í að mati dómnefndar er sönnun á árangri herferðarinnar. Herferðir verða að samhæfa á árangursríkan hátt fjölþætta færni sem þarf til að gera góða markaðsáætlun: Áætlanagerð, markaðsrannsóknir, birtingaáætlanir, hugmyndaauðgi og viðskiptastjórnun.
Greinargerðin og sönnun á árangri er mikilvægasti þáttur innsendingarinnar. Greinargerðin þarf að innihalda lýsingu á markaði og samkeppnisumhverfi, markaðsáætlun og markmiðum og síðast en ekki síst sönnun á árangri herferðarinnar. Greinargerðin er grunnurinn að einkunnargjöfinni. Reynslan hefur sýnt að sigurinnsendingar eru:
- Beinskeyttar: Þær segja sögu sína í auðlesnum og skrumlausum stíl.
- Skýrar og auðskildar: Innsendingar þurfa að skýrar og aðgengilegar.
- Hnitmiðaðar: Takmarka skal efnið við rýmið sem veitt er í staðlaða forminu. Innsendingar sem fara fram úr því verða dæmdar ógildar.
- Sönnun á árangri er skýr: Mikilvægt er að sína fram á raunverulegann árangur með rökstuddum hætti.
Auglýsingaherferðir sem birtust á Íslandi milli 1. janúar 2011 og 31. desember 2012 eru gjaldgengar keppnina. Herferðir mega hafa hafist áður en verða að hafa birst á þessu tímabili og hafa tengingu við það. Leyfilegt er að endursenda inn herferðir oftar en eitt keppnisár, svo framalega sem þær hafa tengingu við viðkomandi tímabil og hafa ekki unnið til verðlauna í þessum flokki. Innsending verður að fela í sér minnst einn eftirfarandi miðla: Sjónvarp, útvarp, prentmiðil, vefmiðil eða umhverfisauglýsingar. Það er skilyrði að einn af þeim miðlum sem sendir eru inn sé lykildrifkraftur í árangri herferðarinnar eins og hann er kynntur í greinargerðinni.

Ástæður fyrir ógildingu innsendinga í ÁRA
Eftirfarandi leiðir til ógildingar innsendinga og fyrningar þátttökugjalds:
a. Ófullnægjandi sönnun um árangur – Allar upplýsingar sem settar eru fram sem „sönnun um árangur“ verða að vísa í ákveðna heimild. Þetta mega vera upplýsingar frá auglýsanda, auglýsingastofu eða rannsóknarfyrirtæki. Áskilinn er réttur til að sannreyna nákvæmni þeirra gagna sem lögð eru fram með viðeigandi heimildum. Vanti heimildir leiðir það sjálfkrafa til útilokunar.
b. Handskrifaðar greinargerðir – Innsendingum verður að skila á rafrænu formi á Outcome svæði sem úthlutað er af ÍMARK.
c. Skil á efni er ekki samkvæmt þátttökureglum.


10. Skil á efni í ÁRA flokki

10. Skil í ÁRA flokki:
10.1. Greinagerð
Skrifa skal greinagerð inn í rafrænt form á Outcome svæði sem úthlutað er af ÍMARK. Gröf, töflur og línurit skal skila inn í jpg formati 1024x768 í RGB eða sem pdf skjali og setja sem viðhengi á rafrænu forminu. Athugið að í pdf skjölum sem eru skiluð inn eiga einungis að vera gröf, töflur og/eða línurit, enginn viðbótar texti á greinagerð.
Auglýsingum skal einnig skilað inn sem viðhengi á rafrænu forminu og skilgreiningar eru þær sömu og í sambærilegum flokkum AAÁ.

11. Skil á auglýsingaefni í ÁRA flokki

11.1. Kvikmyndaðar auglýsingar
Mpeg4 / Quicktime/ H 264
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Auglýsing skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.2. Útvarpsauglýsingar
MP3 format
Stærð skráar á að vera að hámarki 10MB
Auglýsing skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.

11.3. Prentauglýsingar
Rafrænt sýnishorn af auglýsingu skilað inn í jpg eða pdf formati.
Merkja skal hvert eintak með tegundaheiti og heiti herferðar.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.4. Markpóstur
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.5. Viðburðir og Innanbúðarkynning
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.6. Umhverfisauglýsingar, veggspjöld og skilti
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.7. Stafrænar auglýsingar
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
640 x 385 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 20MB.
Skýringarmmyndband skal ekki vera lengra en 2 mínútur og þar skal vera sýnd virkni ef um gagnvirkt efni er að ræða. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

Dómnefnd  »
Nánar
Loka

Í Lúðri 2012 starfa tvær dómnefndir, annars vegar dómnefnd AAÁ og hins vegar dómnefnd ÁRA.

Markmið dómnefndar AAÁ er að verðlauna þær auglýsingar sem skara fram úr og meta auglýsingar út frá tveimur forsendum; annars vegar hversu frumleg, skapandi og snjöll er hugmyndin, og hinsvegar hversu vel er hugmyndin útfærð.

Markmið dómnefndar ÁRA er að verðlauna þær auglýsingaherferðir sem skilað hafa framúrskarandi árangri með sannanlegum hætti.

Við dómgæslu ber dómurum að gæta fyllsta hlutleysis í dómum sínum og láta fagmennsku ráða niðurstöðu.

Dómnefnd AAÁ
Dómnefnd skal skipa 13 manns er skiptist eftirfarandi;

ÍMARK - 3 aðilar
• Fulltrúar ÍMARK stjórnar, stjórn getur valið fulltrúa utan stjórnar ÍMARK.
SÍA - 7 aðilar
• Fulltrúi hverrar SÍA auglýsingastofu, fulltrúi skal vera í stöðu innan stofunnar er samsvarar til ´creative director´.
Minni fyrirtæki og einyrkjar - 1 aðili
• Fulltrúi skal vera í stöu er samsvarar til ´creative director´.
Háskólasamfélagið - 2 aðilar
• Fulltrúar úr háskólasamfélaginu á sviði er tengist markaðssviði og auglýsingagerð.

 


Elísabet Austmann
Sýningastjóri Marel
Formaður dómnefndar

Árni Árnason
Kennari við Viðskiptadeild HR


Edda Sólveig Gísladóttir
Framkvæmdastjóri Kapall markaðsráðgjöf

Gréta V. Guðmundsdóttir
Grafískur hönnuður á Plánetunni

Gunnar Arnarson
Framkvæmdatjóri hönnunarsviðs Hvíta hússins     

Gunnar Þorvaldsson
Grafískur hönnuður hjá Jónsson & Le´macks

Gunnar Þór Vilhjálmsson
Grafískur hönnuður

 
Hjörvar Harðarson
Hönnunarstjóri ENNEMM

 
Jón Árnason
Associate Creative Director á Íslensku


Laila Sæunn Pétursdóttir
Markaðs- og fjáröflunarstjóri Krabbameinsfélagsins
 
Ragnheiður Sigurðardóttir
Teiknistofustjóri á H:N Markaðssamskiptum
 


Selma Þorsteinsdóttir
Hönnunarstjóri á Pipar/TBWA


Þórhildur Ögn Jónsdóttir
Grafískur hönnuður á Fíton 

Vinnufyrirkomulag dómnefndar AAÁ

Innsendingar eru dæmdar í tveimur umferðum. Í fyrri umferð fer dómnefnd yfir, og ræðir sín á milli, allar innsendingar og velur að hámarki 10 í hverjum flokki. Þær innsendingar sem valdar eru komast í seinni umferð. Farið er sameiginlega yfir efni á tölvutæku formi á skjávarpa eða sýnishorn skoðuð á staðnum. Kosning er nafnlaus og fer þannig fram aðhver dómari velur að hámarki 5 auglýsingar í hverjum flokki sem að hans mati á að komast áfram. Kosið og talið er á staðnum og dómnefndinni gerð úrslit kunnug. Dómnefndin ræða þvínæst úrslitin og gerð er sú krafa að dómnefndarmeðlimir þurfa að vera sammála niðurstöðunni til að þau standi (meirihluti ræður). Dómurum er sem sagt frjálst að breyta niðurstöðunni ef það er sameiginleg ákvörðun þeirra að gera svo.

Í seinni umferð er farið er yfir þær innsendingar sem komust áfram. Dómnefndarmeðlimir skoða innsendingar vandlega og ræða sín á milli. Farið er sameiginlega yfir efni á tölvutæku formi á skjávarpa eða sýnishorn skoðuð á staðnum. Þvínæst er leynileg kosning en hún verður rekjanlegt af framkvæmdaaðila (framkvæmdastjóra ÍMARK). Hver dómari gefur þremur auglýsingum stig (5 stig fyrir þá innsendingu sem þeir telja besta, gefa 3 stig fyrir annað sætið og 1 fyrir það þriðja) í hverjum flokki sem að þeirra mati eigi að fá tilnefningu. Dómarar mega ekki taka þátt í kosningu, og vera viðstaddir, ef þeir eru beint eða óbeint tengdir innsendingunum sem um ræðir. Endanleg niðurstaða er munnlegt samkomulag dómnefndarinnar (meirihluti ræður).
Þrjár til fimm innsendingar eru tilnefndar til Lúðurs og ein af þeim vinnur Lúður.

Dómnefnd ÁRA

Dómnefnd skal skipa 11 manns er skiptist í eftirfarandi;

ÍMARK - 2 aðilar
     • Stjórnarmeðlimir, fulltrúar ÍMARK stjórnar.
Rannsóknarfyrirtæki - 2 aðilar
     • Fulltrúar rannsóknarfyrirtækja er gera markaðsrannsóknir.
Háskólasamfélagið - 1-2 aðilar
     • Fulltrúar úr háskólasamfélaginu á sviði er tengist beint markaðssviði eða viðskiptasviði.
Atvinnulífið - 5-6
     • Stjórn ÍMARK ákveður 5-6 fulltrúa atvinnulífsins.


Einar Einarsson
Framkvæmdastjóri Capacent rannsókna
Formaður dómnefndar

Auður Hermannsdóttir
Aðjúnkt við Viðskiptafræðideild HÍ

 

Ásta Dís Óladóttir
Framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar
Baldvina Snælaugsdóttir
Markaðsstjóri Kringlunnar

 
Dagný Pétursdóttir
Framkvæmdastjóri Bláa lónsins

 
Guðmundur Arnar Guðmundsson
Framkvæmdastjóri markaðssviðs WOW air


Gunnar Thorberg Sigurðsson
Markaðsráðgjafi hjá Kapall markaðsráðgjöf    

Ingibjörg Ásta Halldórsdóttir
Markaðs- og sölustjóri Keldunnar

Ólafur Gylfason
Framkvæmdastjóri MMR

Valdimar Sigurðsson
Dósent við Viðskiptadeild HR

 

Vinnufyrirkomulag dómnefndar ÁRA

Dómarar fara yfir innsendingar í tveimur umferðum. Í fyrri umferð fara dómarar yfir allar innsendingar á tölvutæku formi og gefa einkunn frá 1 upp í 100. Lykilþáttur í mati dómara er að meta gæði greininagerðarinnar og sönnun á árangri herferðarinnar.

Í seinni umferð hittist dómnefnd og fer yfir niðurstöður fyrri umferðar. Dómnefnd getur breytt niðurstöðunni ef rík ástæða þykir til þess og hefur einnig leyfi til að kalla eftir viðbótar upplýsingum frá einstaka innsendingaraðila.

Þrjár til fimm innsendingar eru tilnefndar til Lúðurs og eina af þeim vinnur Lúður.

 

Almannaheillaauglýsingar / ljósvakamiðlar
Mannréttindaskrifstofa Íslands
Fíton
Mannréttindaskrifstofa Íslands
Fíton
Mannréttindaskrifstofa Íslands
Fíton
Amnesty
ENNEMM & Tjarnargatan
VR
Fíton
Á allra vörum
Fíton
Embætti landlæknis
Hvíta húsið
Almannaheillaauglýsingar/aðrir miðlar
Blái naglinn
Fabríkan
Embætti landlæknis
Hvíta húsið
Öryrkjabandalag Íslands
Hvíta húsið
Sjóvá
Hvíta húsið
Rauði krossinn
Fíton
Auglýsingaherferðir
Flugfélag Íslands
Íslenska
Vodafone
Hvíta húsið
Íslandsstofa - Inspired by Iceland
Íslenska
Icelandair
Íslenska
Vörður
Íslenska
Árangursríkasta Auglýsingaherferðin
Pizza, pizza
Fíton
Á allra vörum
Fíton
Mjólkursamsalan
Hvíta húsið
Íslandsstofa
Íslenska
SÍBS
H:N Markaðssamskipti
Ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis
Pink Iceland
Pink Iceland
Happ
Jónsson & Le´macks
WOW air
Brandenburg
Advania
Hvíta húsið
Brandenburg
Brandenburg
Kvikmyndaðar auglýsingar
Vodafone
Hvíta húsið
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Jónsson & Le´macks
Víking
Jónsson & Le´macks
Síminn
ENNEMM
Flugfélag Íslands
Íslenska
Markpóstur
Cintamani
Íslenska
Securitas
Íslenska
Sjóvá
Hvíta húsið
Isavia
Hvíta húsið
Prentauglýsingar
Icelandair
Íslenska
Landsbankinn
Jónsson & Le´macks
Mjólkursamsalan
Íslenska
Ölgerðin
Fíton
Vörður
Íslenska
Stafrænar auglýsingar / hreyfimyndir
66°NORÐUR
Jónsson & Le´macks
Vodafone
Hvíta húsið
Síminn
Wonwei
Vodafone
Hvíta húsið
66°NORÐUR
Jónsson & Le´macks
Vodafone
Hvíta húsið
Vodafone
Hvíta húsið
Vodafone
Hvíta húsið
Síminn
Wonwei
Vodafone
Hvíta húsið
Stafrænar auglýsingar / samfélagsmiðlar
ÓB
PIPAR\TBWA
Lykill
Brandenburg
Lykill
Brandenburg
ÓB
PIPAR\TBWA
Íslandsstofa - Inspired by Iceland
Íslenska
Vodafone
Hvíta húsið
Íslandsstofa - Inspired by Iceland
Íslenska
Vodafone
Hvíta húsið
Stafrænar auglýsingar / vefauglýsingar
Arion banki
Hvíta húsið
Mjólkursamsalan
Hvíta húsið
Vífilfell - Glacéau vitaminwater
Tjarnargatan
Arion banki
Hvíta húsið
Tryggingamiðstöðin
Jónsson & Le´macks
Umhverfisauglýsingar
Vodafone
Hvíta húsið
WOW air
Brandenburg
Icelandair
Íslenska
Advania
Hvíta húsið
Ölgerðin
ENNEMM
Útvarpsauglýsingar
Icelandair
Íslenska
Ölgerðin
Fíton
Flugfélag Íslands
Íslenska
Veggspjöld og skilti
Float
Leynivopnið
Icelandair
Íslenska
Síminn
ENNEMM
Þjóðleikhúsið
Brandenburg
Þjóðleikhúsið
Brandenburg
Síminn
ENNEMM
Viðburðir
66°NORÐUR
Jónsson & Le´macks
Vodafone
Hvíta húsið
Orkusalan og Höfuðborgarstofa
Brandenburg
Íslandsstofa - Inspired by Iceland
Íslenska