Lúðurinn


Íslensku auglýsingaverðlaunin


Lúðurinn 2013 verður haldinn hátíðlegur föstudaginn 21. febrúar 2014 í Hörpu.

Lúðurinn, Íslensku auglýsingaverðlaunin, er opinn öllum sem stunda gerð eða dreifingu auglýsinga á Íslandi. Tilgangur keppninnar er að vekja athygli á vel gerðum auglýsingum og auglýsingaefni og veita aðstandendum þess verðskuldaða athygli.

Flokkar  »
Nánar
Loka

Lúður - AAÁ
Athyglisverðasta auglýsing ársins, AAÁ, er lúður sem veitir frumlegum, skapandi og snjöllum hugmyndum sem eru útfærðar á framúrskarandi hátt viðurkenningu.

Lúður - ÁRA
Árangursríkasta auglýsingaherferðin, ÁRA, er lúður sem veitir herferðum viðurkenningu sem skilað hafa framúrskarandi árangri.

Veitt verða verðlaun í eftirtöldum 15 flokkum:
Kvikmyndaðar auglýsingar - AAÁ
Útvarpsauglýsingar - AAÁ
Prentauglýsingar - AAÁ
Stafrænar auglýsingar - AAÁ
     • Hreyfimyndir
     • Vefauglýsingar
     • Samfélagsmiðlar
Umhverfisauglýsingar - AAÁ
Veggspjöld og skilti - AAÁ
Markpóstur - AAÁ
Viðburðir - AAÁ
Fyrirtækjaásýnd - AAÁ
Almannaheillaauglýsingar - AAÁ
     • Auglýsingar í ljósvakamiðlum (sjónvarps- og útvarpsauglýsingar)
     • Auglýsingar í öðrum miðlum
Auglýsingaherferðir - AAÁ
Árangursríkasta auglýsingaherferðin - ÁRA

Þátttaka í Lúðri  »
Nánar
Loka
Þátttökuréttur
Keppnin er opin öllum þeim sem stunda gerð og/eða dreifingu auglýsinga á Íslandi.

Skilyrði fyrir þátttöku í AAÁ flokkum er að auglýsingin sé íslensk og hafi birst í fyrsta sinn á árinu 2013. Íslensk auglýsing er auglýsing gerð af stofu/einyrkja á Íslandi fyrir íslenskt fyrirtæki eða íslenska vöru/þjónustu fyrir bæði íslenskan og/eða erlendan markað. Auglýsing þarf að vera birt í auglýsingatíma eða birt á þriðja miðli (þ.e. ekki sínum eigin miðli).

Skilyrði fyrir þátttöku í flokknum Árangursríkasta auglýsingaherferðin, ÁRA, er að auglýsingaherferðin hafi birst á Íslandi milli 1. janúar 2012 og 31. desember 2013. Herferðir mega hafa hafist áður, en þær verða að hafa birst á þessu tímabili og hafa tengingu við það.

 

Innsendingar og skilafrestur
Tekið er á móti innsendingum á sérstöku vefsvæði hjá Outcome, sem sett verður upp fyrir keppnina, dagana 27. desember- 15. janúar. Athugið að eitt svæði er fyrir AAÁ flokka lúðursins og annað svæði er fyrir ÁRA lúðurinn.

Skilafrestur á bæði við AAÁ og ÁRA flokka.
Innsendingar verða að hafa borist vefsvæði Outcome fyrir kl. 24.00, miðvikudaginn 15. janúar 2014.
Í flokkum þar sem skila þarf sýnishornum af innsendingum er tekið á móti þeim á skrifstofu ÍMARK að Klapparstíg 25 (5. hæð) á milli kl. 14.00 og 17.00 15. janúar 2014.

Athugasemdir vegna Lúðurs
Formlegar athugasemdir vegna Lúðurs skal senda með tölvupósti á imark@imark.is og úrskurðarnefnd mun taka þær fyrir. Úrskurðarnefnd skipar stjórnarformann ÍMARK, framkvæmdastjóra ÍMARK og formann viðkomandi dómnefndar (AAÁ eða ÁRA). Formlegum athugasemdum er svarað með niðurstöðu úrskurðanefndar.

Innsendingar í AAÁ
Dálkur á innsendingarformi fyrir markmið er 100 stafabil. Ef þátttakandi telur sig þurfa að skýra betur út auglýsinguna, sem á helst við viðburði, fyrirtækjaásýnd og auglýsingaherferðir -þá möguleiki að gera það í skýringarmyndbandi/-glærukynningu sem skila skal í þeim flokki.
Athugið að formaður dómnefndar, stjórnarformaður og framkvæmdastjóri ÍMARK áskila sér þann rétt að færa innsendingar á milli flokka áður en dómnefnd hittist ef þess er talið þurfa, þ.e. ef innsendingarefni er ekki í réttum flokki.

Innsendingar í ÁRA
Skrifa skal greinagerðina inn í rafrænt form á úthlutuðu vefsvæði Outcome og öll fylgigögn (s.s. gröf, töflur, línurit, auglýsingar) skulu vera sett sem viðhengi við tilheyrandi rafrænt innsendingarform.


 

Þáttökureglur  »
Nánar
Loka

Lúður 2013 – ÞÁTTTÖKUREGLUR

1. Þáttökuréttur
Keppnin er opin öllum þeim sem stunda gerð og/eða dreifingu auglýsinga á Íslandi.

Skilyrði fyrir þátttöku í AAÁ flokkum er að auglýsingin sé íslensk og hafi birst í fyrsta sinn á árinu 2013. Íslensk auglýsing er auglýsing gerð af stofu/einyrkja á Íslandi fyrir íslenskt fyrirtæki eða íslenska vöru/þjónustu fyrir bæði íslenskan og erlendan markað. Auglýsing þarf að vera birt í auglýsingatíma eða birt á þriðja miðli (þ.e. ekki sínum eigin miðli).


Skilyrði fyrir þátttöku í flokknum Árangursríkasta auglýsingaherferðin, ÁRA, er að auglýsingaherferðin hafi birst á Íslandi milli 1. janúar 2012 og 31. desember 2013. Herferðir mega hafa hafist áður, en þær verða að hafa birst á þessu tímabili og hafa tengingu við það.

 

2. Flokkar

Veitt verða verðlaun í eftirtöldum 15 flokkum:

1. Kvikmyndaðar auglýsingar – AAÁ
2. Útvarpsauglýsingar – AAÁ
3. Prentauglýsingar – AAÁ
4. Stafrænar auglýsingar – AAÁ
     a.Hreyfimyndir
     b. Vefauglýsingar
     c. Samfélagsmiðlar
5. Umhverfisauglýsingar – AAÁ
6. Veggspjöld og skilti – AAÁ
7. Markpóstur – AAÁ
8. Viðburðir – AAÁ
9. Ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis – AAÁ
10. Almannaheillaauglýsingar – AAÁ
     a. Ljósvakamiðlar
     b. Aðrir miðlar
11.Auglýsingaherferðir – AAÁ
12. Árangursríkasta auglýsingaherferðin – ÁRA
 

3. Þátttaka í Lúðrinum

Tekið er á móti innsendingum á sérstöku vefsvæði hjá Outcome, sem sett verður upp fyrir keppnina, dagana 27. desember-15.janúar. Athugið að eitt svæði er fyrir AAÁ flokka lúðursins og annað svæði er fyrir ÁRA lúðurinn.

Tengill á vefsvæði Outcome fyrir innsendingar í Lúðurinn, bæði fyrir AAÁ innsendingar og fyrir ÁRA innsendingar, er birtur á heimasíðu ÍMARK 27.desember-15.janúar. Þátttakendur smella á tengil til að komast á upphafssíðu vefsvæðis Outcome fyrir innsendingar, en þar er fyllt inn í reiti þær upplýsingar sem þarf til að fá úthlutað lykilorði að lokuðu vefsvæði innsendingaraðila.

Sendur er reikningur á þátttakendur samkvæmt yfirliti innsendinga á Outcome vefsvæðinu og athugið að það þarf að greiða reikninginn á gjalddaga (sem verður fyrir fyrsta fund dómnefndar). Ef ekki er greitt innan tiltekins greiðslufrests verður innsendingarefni viðkomandi þátttakanda sjálfkrafa dæmt úr leik.
Innsendingar sem ekki fylgja þátttökureglum verða sjálfkrafa dæmdar úr leik án endurgreiðslu þátttökukostnaðar. Ef upp koma vandamál í sýningu á innsendingarefni í prufukeyrslu (sem er skilað samkvæmt þátttökureglum) er haft samband við viðkomandi þátttakanda til að fá efni endursent en í þeim tilvikum þarf þátttakandi að bregðast strax við.
Athugið að allt efni í ÁRA skal skila inn á rafrænu formi á vefsvæði Outcome.
Fyrirspurnum er svarað á skrifstofu ÍMARK í síma 511 4888 eða í tölvupósti á imark@imark.is.
Ef innsent efni er ekki sent inn samkvæmt reglum má eiga von á að efnið verði ekki með í keppninni og þátttökugjald fyrnist.

4. Skilafrestur
Skilafrestur á bæði við AAÁ og ÁRA flokka.
Innsendingar verða að hafa borist vefsvæði Outcome fyrir kl. 24.00, miðviudaginn 15. janúar 2014.
Í flokkum þar sem skila þarf sýnishornum af innsendingum er tekið á móti þeim á skrifstofu ÍMARK að Klapparstíg 25 (5. hæð) á milli kl. 14.00 og 17.00 15.janúar 2014.


5. Þátttökugjald
Þátttökugjald er 10.000,- kr. fyrir hverja innsendingu í AAÁ að undanskildum flokknum auglýsingaherferðir AAÁ.
Þátttökugjald er 50.000,- kr. fyrir innsendingu í flokkinn auglýsingaherferðir AAÁ.
Þátttökugjald er 50.000,- kr. fyrir hverja innsendingu í ÁRA.

6. Greiðsla á þátttökugjaldi
Greiða skal þátttökugjald fyrir innsendingar inn í Lúðurinn samkvæmt reikningi ÍMARK er sendur verður á þátttakendur. Ef fullnaðargreiðsla fyrir innsendingunum á sér ekki stað innan tiltekins greiðslufrests verður innsendingarefni viðkomandi stofu/aðila sjálfkrafa dæmt úr leik.

Til athugunar: 
Í verði innsendinga er gert ráð fyrir að sending frá hverri stofu komi tilbúin samkvæmt reglum. Allar breytingar á innsendingum og lagfæringar eftir að gögn eru komin til Outcome þarf að gera skriflega til ÍMARK og geta falið í sér aukakostnað fyrir þátttakendur. Því er mikilvægt að vanda undirbúning og frágang innsendinga við skil.

7. Skilgreining á AAÁ flokkum:
7.1. Kvikmyndaðar auglýsingar
Kvikmyndaðar auglýsingar eru auglýsingar gerðar fyrir sjónvarp og kvikmyndahús.

7.2. Útvarpsauglýsingar
Útvarpsauglýsingar eru auglýsingar gerðar eingöngu fyrir útvarp (ekki t.a.m. hljóðrásir af sjónvarpsauglýsingum).

7.3. Stafrænar auglýsingar
Stafrænar auglýsingar eru auglýsingar gerðar fyrir internetið og skiptist þessi flokkur í þrennt;

  7.3.1. Vefmynd: Myndband eða hreyfigrafík ætluð til dreifingar á netinu og eða í farsíma til þess að kynna vöru og eða þjónustu fyrir almenning.

  7.3.2. Vefauglýsing (digital solution): Mícrósíða, borði á öðrum en eigin vef, lendingasíða inn á eigin vef eða leikur ætlaður til að kynningar á vöru og/eða þjónustu.  

  7.3.3. Samfélagsmiðlar; besta notkun á samfélagsmiðlum. Auglýsing eða herferð gerð með það að markmiði að dreifa sér/vekja athygli á samfélagsmiðlum.  


7.4. Prentauglýsingar
Prentauglýsingar eru allar auglýsingar sem gerðar eru til birtinga í dagblöðum og/eða tímaritum.

7.5. Umhverfisauglýsingar

Umhverfisauglýsing getur verið þrívíður hlutur í umhverfinu eða sýningarbás.


7.6. Veggspjöld og skilti

Veggspjöld og skilti er tvívíð grafík á umhverfisskilti og/eða hefðbundin plaköt. Leyfilegt er að hafa mest þrjú auglýsingaskilti í seríu.


7.7. Markpóstur
Markpóstur getur verið prentaður, á rafrænu formi, hlutur eða gjörningur sem sendur er á ákveðinn hóp.

7.8. Viðburðir

Viðburður er uppákoma eða atburður tengdur kynningu á vöru eða þjónustu fyrirtækis. Einnig teljast í flokkinn viðburðir þar sem umgjörð og skilaboð eru notuð til þess að byggja upp ímynd fyrirtækis gagnvart viðskiptavinum sem og starfsmönnum.

Viðburður á að vera frumlegur/nýstárlegur, en getur tengst stærri viðburði sem er ekki nýstárlegur.

7.9. Ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis

Ásýnd fyrirtækis tekur til nýrra eða eldri vörumerkja og um er að ræða breytingar á merki fyrirtækis/vörumerkis og heildarútliti. Ásýnd tekur til útlitslegra þátta á karakter fyrirtækis/vörumerkis sem notað er til að byggja upp ímynd fyrirtækis/vörumerkis gagnvart viðskiptavinum sem og starfsmönnum, t.d. prentaðir hlutir eða þrívíðir. Sýna skal útilt fyrir og eftir breytingu. 


7.10. Almannaheillaauglýsingar
Almannaheillaauglýsingar eru auglýsingar sem ekki eru gerðar í þeim tilgangi að skila eigendum sínum hagnaði eða fjárhagslegum ávinningi (non profit). Sem viðmið eru þessar auglýsingar til þess fallnar að breyta hegðun/hugsun markhópsins en peningar eða verðmæti skipta ekki um hendur. Markmið sé að hafa áhrif eða skila umbjóðendum betri lífsskilyrðum t.d. auglýsingar um forvarnarmál, umhverfismál, heilsufarsmál, trúmál, minnihlutamál, mannréttindamál, menntamál, öryggismál, friðarmál, góðgerðarmál, pólitísk mál og styrktarmál fyrirtækja sem ekki eru tengd kynningu á vöru eða þjónustu. Í þennan flokk tilheyra einnig auglýsingar sem gerðar eru fyrir stéttarfélög. Í þessum flokki eru einstakar auglýsingar en ekki herferðir.

Almannaheillaauglýsingar má eingöngu senda inn í þennan flokk en ekki í aðra flokka keppninnar. Almannaheillaauglýsingum er skipt í tvo flokka:

  7.10.1. Auglýsingar sem hafa birst í ljósvakamiðlum (sjónvarp, útvarp)

  7.10.2. Auglýsingar sem hafa birst í öðrum miðlum (prentað efni, dagblöð, tímarit, markpóstur, rafrænt og annað). 

7.11. Auglýsingaherferðir
Auglýsingaherferðir eru auglýsingar sem ná sterkum heildaráhrifum gegnum ólíka miðla. Hér skiptir máli hvernig hugmyndin í herferðinni er aðlöguð að mismunandi miðlum. Auglýsingar í flokki auglýsingaherferða þurfa að samanstanda af a.m.k. þremur auglýsingum í þremur miðlum.


8. Skil á efni í AAÁ flokkum:

8.1. Kvikmyndaðar auglýsingar
Mpeg4 / Quicktime/ H 264
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150 MB

Auglýsing skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

8.2. Útvarpsauglýsingar
MP3 format
Stærð skráar á að vera að hámarki 10MB
Auglýsing skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.


8.3. Prentauglýsingar
Skilað í 100% stærð A3 á skrifstofu ÍMARK, prentað og sett á foam en engan hvítan ramma í kring. 
Skil á innsendingarefni á skrifstofu ÍMARK:Merkja skal hverja innsendingu á bakhlið A3 foam spjaldsins með upplýsingum um heiti/titil auglýsingu (Ath. mikilvægt er að upplýsingarnar séu þær sömu og settar eru inn í rafræt innsendingarform Outcome), innsendingaflokk, heiti auglýsingastofu og auglýsanda. Mjög mikilvægt að þessar upplýsingar fylgi með fyrir flokkunarvinnu fyrir dómnefndarstörf.  
Einnig skal skila inn einni mynd rafrænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar. 

8.4. Stafrænar auglýsingar
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4 / Quicktime/ H 264
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150 MB

Hreyfimynd skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.
Skýringarmmyndband fyrir vefauglýsingar og samfélagsmiðla skal ekki vera lengra en 2 mínútur og þar skal vera sýnd virkni ef um gagnvirkt efni er að ræða. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.

Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

8.5. Umhverfisauglýsingar
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

8.6. Veggspjöld og skilti
Skilað í stærð A2 á skrifstofu ÍMARK, prentað og sett á foam en engan hvítan ramma í kring. .
Skýringarmyndbandi má skila inn á eftirfarandi formati:
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Skil innsendingarefni á skrifstofu ÍMARK: Merkja skal hverja innsendingu á bakhlið A2 foam spjaldsins með upplýsingum um heiti/titil auglýsingu (Ath. mikilvægt er að upplýsingarnar séu þær sömu og settar eru inn í rafrænt innsendingarform Outcome), innsendingaflokk, heiti auglýsingastofu og auglýsanda. Mjög mikilvægt að þessar upplýsingar fylgi með fyri rflokkunarvinnu fyrir dómnefndarstörf. 
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

8.7. Markpóstur
Markpósti skal skilað inn á skrifstofu ÍMARK í því formi sem hann var sendur til markhóps ef um hlut er að ræða. Markpóstur í rafrænu formi eða gjörningur skal skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920x 31080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB
Skýringarmyndband á einungis að fylgja með ef markpóstur er í rafrænu formi eða er gjörningur, ekki á að senda inn skýringarmyndband af markpósti ef um hlut er að ræða.
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 1 mínúta. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Skil innsendingarefni á skrifstofu ÍMARK: Blað með upplýsingum um hverja innsendingu skal fylgja með, þ.e. upplýsingum um heiti/titil auglýsingu (ath.mikilvægt er að upplýsingarnar séu þær sömu og settar eru inn í rafrænt innsendingarform Outcome)), innsendingaflokkur, heiti auglýsingastofu og auglýsanda. Mjög mikilvægt er að þessar upplýsingar fylgi með fyrir flokkunarvinnu fyrir dómnefndarstörf.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


8.8. Viðburðir
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati:
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150 MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 1 mínúta. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


8.9. Ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 1 mínúta. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


8.10. Almannaheillaauglýsingar
Efni skal skilað inn samkvæmt sambærilegu efni í öðrum flokkum.


8.11. Auglýsingaherferðir
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 2150MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 2 mínútur. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.


9. Skilgreining á ÁRA flokki:

9.1. Árangursverðlaunum er ætlað að beina sjónum að herferðum sem skilað hafa framúrskarandi árangri. Lykilþáttur í mati dómnefndar er sönnun á árangri herferðarinnar. Herferðir verða að samhæfa á árangursríkan hátt fjölþætta færni sem þarf til að gera góða markaðsáætlun: Áætlanagerð, markaðsrannsóknir, birtingaáætlanir, hugmyndaauðgi og viðskiptastjórnun.
Greinargerðin og sönnun á árangri er mikilvægasti þáttur innsendingarinnar. Greinargerðin þarf að innihalda lýsingu á markaði og samkeppnisumhverfi, markaðsáætlun og markmiðum og síðast en ekki síst sönnun á árangri herferðarinnar. Greinargerðin er grunnurinn að einkunnagjöfinni. Reynslan hefur sýnt að sigurinnsendingar eru:
- Beinskeyttar: Þær segja sögu sína í auðlesnum og skrumlausum stíl.
- Skýrar og auðskildar: Innsendingar þurfa að skýrar og aðgengilegar.
- Hnitmiðaðar: Takmarka skal efnið við rýmið sem veitt er í staðlaða forminu. Innsendingar sem fara fram úr því verða dæmdar ógildar.
- Sönnun á árangri er skýr: Mikilvægt er að sína fram á raunverulegann árangur með rökstuddum hætti.
Auglýsingaherferðir sem birtust á Íslandi milli 1. janúar 2012 og 31. desember 2013 eru gjaldgengar keppnina. Herferðir mega hafa hafist áður en verða að hafa birst á þessu tímabili og hafa tengingu við það. Leyfilegt er að endursenda inn herferðir oftar en eitt keppnisár, svo framarlega sem þær hafa tengingu við viðkomandi tímabil og hafa ekki unnið til verðlauna í þessum flokki. Innsending verður að fela í sér minnst einn eftirtalinna miðla: Sjónvarp, útvarp, prentmiðil, vefmiðil eða umhverfisauglýsingar. Það er skilyrði að einn af þeim miðlum sem sendir eru inn sé lykildrifkraftur í árangri herferðarinnar eins og hann er kynntur í greinargerðinni.

Ástæður fyrir ógildingu innsendinga í ÁRA
Eftirfarandi leiðir til ógildingar innsendinga og fyrningar þátttökugjalds:
a. Ófullnægjandi sönnun um árangur – Allar upplýsingar sem settar eru fram sem „sönnun um árangur“ verða að vísa í ákveðna heimild. Þetta mega vera upplýsingar frá auglýsanda, auglýsingastofu eða rannsóknarfyrirtæki. Áskilinn er réttur til að sannreyna nákvæmni þeirra gagna sem lögð eru fram með viðeigandi heimildum. Vanti heimildir leiðir það sjálfkrafa til útilokunar.
b. Handskrifaðar greinargerðir – Innsendingum verður að skila á rafrænu formi á Outcome svæði sem úthlutað er af ÍMARK.
c. Skil á efni er ekki samkvæmt þátttökureglum.


10. Skil á efni í ÁRA flokki

10. Skil í ÁRA flokki:
10.1. Greinagerð
Skrifa skal greinagerð inn í rafrænt form á Outcome svæði sem úthlutað er af ÍMARK. Gröf, töflur og línurit skal skila inn í jpg formati 1024x768 í RGB eða sem pdf skjali og setja sem viðhengi á rafrænu forminu. Athugið að í pdf skjölum sem eru skiluð inn eiga einungis að vera gröf, töflur og/eða línurit, enginn viðbótar texti á greinagerð.
Auglýsingum skal einnig skilað inn sem viðhengi á rafrænu forminu og skilgreiningar eru þær sömu og í sambærilegum flokkum AAÁ.

11. Skil á auglýsingaefni í ÁRA flokki

11.1. Kvikmyndaðar auglýsingar
Mpeg4 / Quicktime/ H 264
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB
Auglýsing skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.2. Útvarpsauglýsingar
MP3 format
Stærð skráar á að vera að hámarki 10MB
Auglýsing skal vera í fullri lengd, en að hámarki 2 mínútur.

11.3. Prentauglýsingar
Rafrænt sýnishorn af auglýsingu skilað inn í jpg eða pdf formati.
Merkja skal hvert eintak með tegundaheiti og heiti herferðar.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.4. Markpóstur
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB

Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.5. Viðburðir og Innanbúðarkynning
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.6. Umhverfisauglýsingar, veggspjöld og skilti
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB
Skýringarmyndband skal ekki vera lengra en 30 sek. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

11.7. Stafrænar auglýsingar
Skilað inn sem samsettu efni á eftirfarandi formati;
Mpeg4/Quicktime/H264/ PDF
1920 x 1080 punktastærð
Stærð skráar á að vera að hámarki 150MB.
Skýringarmyndband fyrir vefauglýsingar skal ekki vera lengra en 2 mínútur og þar skal vera sýnd virkni ef um gagnvirkt efni er að ræða. Skýringar á starfsemi fyrirtækis, markhóp, markmiðum og virkni má koma fram í myndbandi, en ekki upplýsingar sem tengjast ekki snilld eða útfærslu hugmyndanna. T.a.m. upplýsingar um árangur eða viðurkenningar eiga ekki að koma fram í myndbandi.
Einnig skal skila inn einni mynd rafænt í jpg 1024x768 í RGB fyrir mögulega birtingu vegna tilnefningar.

Dómnefnd  »
Nánar
Loka

Í Lúðri 2013 starfa fjórar dómnefndir, annars vegar þrjár í AAÁ og hins vegar dómnefnd ÁRA.

Markmið dómnefndar AAÁ er að verðlauna þær auglýsingar sem skara fram úr og meta auglýsingar út frá tveimur forsendum; annars vegar hversu frumleg, skapandi og snjöll er hugmyndin, og hinsvegar hversu vel er hugmyndin útfærð.

Markmið dómnefndar ÁRA er að verðlauna þær auglýsingaherferðir sem skilað hafa framúrskarandi árangri með sannanlegum hætti.

Við dómgæslu ber dómurum að gæta fyllsta hlutleysis í dómum sínum og láta fagmennsku ráða niðurstöðu.

Dómnefnd AAÁ
Dómnefnd skal skipa 11-12 manns er skiptist eftirfarandi;

ÍMARK - 2-3 aðilar
• Fulltrúar ÍMARK stjórnar, stjórn getur valið fulltrúa utan stjórnar ÍMARK.
SÍA - 7 aðilar
• Fulltrúi hverrar SÍA auglýsingastofu, fulltrúi skal vera í stöðu innan stofunnar er samsvarar til ´creative director´.
Minni fyrirtæki og einyrkjar - 1 aðili
• Fulltrúi skal vera í stöu er samsvarar til ´creative director´.
Háskólasamfélagið - 1 aðili
• Fulltrúar úr háskólasamfélaginu á sviði er tengist markaðssviði og auglýsingagerð

Flokkar dómnefndar AAÁ skiptis á eftirfarandi veg:
Dómnefnd 1: Prentauglýsingar, útvarpsauglýsingar, viðburðir, almannaheilla-ljósvakamiðlar, auglýsingaherferðir
Dómnefnd 2: Stafrænar auglýsingar, vefauglýsingar og samfélagsmiðlar
Dómnefnd 3: Kvikmyndaðar auglýsingar, umhverfisauglýsingar, veggspjöld og skilti, markpóstur, ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis, almannaheilla – aðrir miðlar


Vinnufyrirkomulag dómnefndar AAÁ

Innsendingar eru dæmdar í tveimur umferðum. Í fyrri umferð fer dómnefnd yfir, og ræðir sín á milli, allar innsendingar og velur að hámarki 10 í hverjum flokki. Þær innsendingar sem valdar eru komast í seinni umferð. Farið er sameiginlega yfir efni á tölvutæku formi á skjávarpa eða sýnishorn skoðuð á staðnum. Kosning er nafnlaus og fer þannig fram aðhver dómari velur að hámarki 5 auglýsingar í hverjum flokki sem að hans mati á að komast áfram. Kosið og talið er á staðnum og dómnefndinni gerð úrslit kunnug. Dómnefndin ræða þvínæst úrslitin og gerð er sú krafa að dómnefndarmeðlimir þurfa að vera sammála niðurstöðunni til að þau standi (meirihluti ræður). Dómurum er sem sagt frjálst að breyta niðurstöðunni ef það er sameiginleg ákvörðun þeirra að gera svo.

Í seinni umferð er farið er yfir þær innsendingar sem komust áfram. Dómnefndarmeðlimir skoða innsendingar vandlega og ræða sín á milli. Farið er sameiginlega yfir efni á tölvutæku formi á skjávarpa eða sýnishorn skoðuð á staðnum. Þvínæst er leynileg kosning en hún verður rekjanlegt af framkvæmdaaðila (framkvæmdastjóra ÍMARK). Hver dómari gefur þremur auglýsingum stig (5 stig fyrir þá innsendingu sem þeir telja besta, gefa 3 stig fyrir annað sætið og 1 fyrir það þriðja) í hverjum flokki sem að þeirra mati eigi að fá tilnefningu. Dómarar mega ekki taka þátt í kosningu, og vera viðstaddir, ef þeir eru beint eða óbeint tengdir innsendingunum sem um ræðir. Endanleg niðurstaða er munnlegt samkomulag dómnefndarinnar (meirihluti ræður).
Þrjár til fimm innsendingar eru tilnefndar til Lúðurs og ein af þeim vinnur Lúður.

Dómnefnd ÁRA

Dómnefnd skal skipa 11 manns er skiptist í eftirfarandi;

ÍMARK - 2 aðilar
     • Stjórnarmeðlimir, fulltrúar ÍMARK stjórnar.
Rannsóknarfyrirtæki - 2 aðilar
     • Fulltrúar rannsóknarfyrirtækja er gera markaðsrannsóknir.
Háskólasamfélagið - 1-2 aðilar
     • Fulltrúar úr háskólasamfélaginu á sviði er tengist beint markaðssviði eða viðskiptasviði.
Atvinnulífið - 5-6
     • Stjórn ÍMARK ákveður 5-6 fulltrúa atvinnulífsins.

Almannaheillaauglýsingar / ljósvakamiðlar
KR
Íslenska auglýsingastofan
Vínbúðin
ENNEMM
Á allara vörum
Janúar Markaðshús
Krabbameinsfélagið
H:N Markaðssamskipti/ Einar Thor
Krabbameinsfélagið
H:N Markaðssamskipti/ Einar Thor
Vínbúðin
ENNEMM
KR
Íslenska auglýsingastofan
Á allara vörum
Janúar Markaðshús
Krabbameinsfélagið
H:N Markaðssamskipti/ Einar Thor
Krabbameinsfélagið
H:N Markaðssamskipti/ Einar Thor
Almannaheillaauglýsingar/aðrir miðlar
Baldur Ragnarsson
PIPAR/TBWA
Krabbameinsfélagið
Brandenburg
UN Women - Íslensk Landsnenfd
Vinnustofan/Nielsen
Samgöngustofa og Síminn
Tjarnargatan - framleiðslufyrirtæki /ENNEMM
Samtök ungra sjálfstæðismanna
Tjarnargatan - framleiðslufyrirtæki
Auglýsingaherferðir
VÍS
ENNEMM
Ölgerð Egils Skallagrímssonar
Janúar Markaðshús
Ispired by Iceland
Íslenska auglýsingastofan
Markaðsráð Kindakjöts
H:N Markaðssamskipti
Vífilfell
Brandenburg
Árangursríkasta Auglýsingaherferðin
Krabbameinsfélagið
Brandenburg
Íslandsbanki
ENNEMM
Markaðsráð kindakjöts
H:N Markaðssamskipti
Reykjavíkurborg
Hvíta húsið
Vodafone
Hvíta húsið
Ásýnd fyrirtækis eða vörumerkis
Norður salt
Jónsson & Le´macks
Hönnunarmiðstöð
Ármann Agnarsson og Jónas Valtýsson
365
Döðlur
Rafnar
Íslenska auglýsingastofan
Plain Vanilla
Jónsson & Le´macks
Kvikmyndaðar auglýsingar
VÍS
ENNEMM
Sjóvá
Hvíta húsið
Ölgerð Egils Skallagrímssonar
Janúar Markaðshús
Icelandair
Íslenska auglýsingastofan
Icelandair
Íslenska auglýsingastofan
Markpóstur
PIPAR/TBWA
PIPAR/TBWA
Katla
H:N Markaðssamskipti
Nova
Brandenburg
Pósturinn
Hvíta húsið
Prentauglýsingar
Ölgerðin
ENNEMM
Hönnunarmiðstöð
Ármann Agnarsson og Jónas Valtýsson
Plain Vanilla
Jónsson & Le´macks
VÍS
ENNEMM
Oddi
Íslenska auglýsingastofan
Stafrænar auglýsingar / hreyfimyndir
Síminn
ENNEMM
Icelandair
Íslenska auglýsingastofan
Kringlan
Silent
Oddi
Íslenska auglýsingastofan
Stafrænar auglýsingar / samfélagsmiðlar
Íslandsbanki
ENNEMM
WOW air
Hvíta húsið
Arion banki
Hvíta húsið/Tjarnargatan
Ispired by Iceland
Íslenska auglýsingastofan
Vífilfell
Brandenburg
Stafrænar auglýsingar / vefauglýsingar
Vífilfell
Brandenburg/Tjarnargatan
Rekstarfélag Kringlunnar
Janúar Markaðshús/Gamatic
Dominos
Janúar Markaðshús
Vífilfell
Brandenburg/Tjarnargatan
Dominos
Janúar Markaðshús
Rekstarfélag Kringlunnar
Janúar Markaðshús/Gamatic
Landsbankinn
Jónsson & Le´macks
Arion banki
Hvíta húsið
Umhverfisauglýsingar
Icelandair
Íslenska auglýsingastofan
Vodafone
Hvíta húsið
Arion banki
Hvíta húsið
Orkusalan
Brandenburg
VÍS
ENNEMM
Útvarpsauglýsingar
Nova
Brandenburg
Nova
Brandenburg
VÍS
ENNEMM
Vodafone
Hvíta húsið
Icelandair
Íslenska auglýsingastofan
Veggspjöld og skilti
Hönnunarmiðstöð
Ármann Agnarsson og Jónas Valtýsson
Ölgerðin
ENNEMM
Borgarleikhúsið
Janúar Markaðshús
Landsbankinn
Jónsson & Le´macks
Norður salt
Jónsson & Le´macks
Viðburðir
Arion banki
Hvíta húsið/Tjarnargatan
Orkusalan
Brandenburg/Unstable
Arion banki
Hvíta húsið/Tjarnargatan
Icelandair
Íslenska auglýsingastofan